„Tema ovogodišnjeg Biznis foruma je od izuzetnog značaja za Brčko distrikt, Bosnu i Hercegovinu i čitav region Zapadnog Balkana, jer je u celini posvećena problemu privrednog razvoja sa posebnim osvrtom na stanovništvo kao generator privrednog i društvenog razvoja.“

Emeritus prof. dr. Hasan Hanić, predsjednik Beogradske bankarske akademije (Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije u Beogradu) bit će panelista na Biznis forumu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BiH).

Tema Foruma, koji se ove godine po drugi put održava u Brčkom, od 6. do 9. novembra, je „Stanovništvo u funkciji privrednog razvoja“.

„Tema ovogodišnjeg Biznis foruma je od izuzetnog značaja za Brčko distrikt, Bosnu i Hercegovinu i čitav region Zapadnog Balkana, jer je u celini posvećena problemu privrednog razvoja sa posebnim osvrtom na stanovništvo kao generator privrednog i društvenog razvoja. Ovaj biznis forum, koji će na jednom mestu okupiti privrednike, bankare, domaće i inostrane invesitore, ekonomiste, kreatore ekonomske politike te predstavnike akademske i naučne zajednice, predstavlja izvanrednu priliku da se stanovništvo prikaže kao socijalni kapital u svim njegovim dimenzijama relevantnim za privrednu dinamiku svake zemlje, bez obzira na dostignuti nivo privrednog razvoja“, izjavio je Hanić.

Tri panela u okviru kojih će biti organizovana rasprava obuhvataju tri međusobno povezana problemska kompleksa: (1) inovacije, preduzetništvo i investiciona klima, (2) savremene demografske trendove, i (3) obrazovanje i tržište rada, koja čine ključne karike u lancu ekonomskih aktivnosti koje determinišu stopu privrednog rasta.

„Organizovanje ovogodišnjeg biznis foruma u Brčko distriktu puža dobru priliku organizatoru da predstave ovu regiju kao veoma atraktivno područje za strane invesitore čija će investiciona aktivnost doprineti rešavanju problema usporavanja privrednog rasta, visoke stope nezaposlenosti, slabe investicione aktivnosti, relativno niskih realnih plata i primanja stanovništva“, istakao je Hanić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *