Finalna agenda BFB 2019
Final agenda BFB ENG 2019

PRELIMINARNI PROGRAM III. BIZNIS FORUMA BRČKO DISTRIKTA BiH

Pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BiH, a u organizaciji Udruženja računovođa, forenzičara i revizora Brčko distrikta BiH,  od 3. d0 5. oktobra 2019. godine planirana je organizacija III. Biznis foruma Brčko distrikt BiH. Osnovna tema je Dijaspora za partnerstvo.

Glavna tema biznis foruma: Dijaspora za partnerstvo
Forum će pružiti mogućnost za poslovno umrežavanje i istraživanje mogućnosti ulaganja u Brčko distrikt BiH i Bosnu i Hercegovinu. Na ovogodišnjem skupu ćemo prezentarati i investicije u saradnji sa bh.dijasporom i strategiju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za saradnju sa dijasporom. Uključujući dostupnu tehničku podršku, grantove, i kreditne linije ulagačima iz dijaspore i zemlje. Biznis forum će služiti kao prva adresa za investitore, te pokrenuti platformu za povezivanje bh.dijaspore u vidu partnerskog odnosa.

Potencijalne teme o kojima je predviđeno da se raspravlja i diskutuje su:
1. Kulturno nasleđe Brčko distrikta BiH, razmjena iskustava i dobrih praksi
2. Sistem zdravstvene zaštite i osiguranja Brčko distrikta BiH – stanje i pravci moguće reforme
3. Značaj stranih direktnih investicija za ekonomski razvoj regiona i unapređenje zaposlenosti, žene u preduzetništvu
4. Veće prisustvo razvijenih zemalja u funkciji jačanja stabilnosti regiona

Predviđeno je da se Biznis forum održi u Domu kulture Brčko distrikta BiH. Prijava učesnika počinje 15.08.2019. i traje će do 27.09.2019. godine.

Vizija foruma je da kroz poslovni susret osigura kontakt između naših i stranih poslovnih ljudi, kompanija i investitora s ciljem ostvarivanja njihovih ideja i unapređenja privrednog ambijenta Brčko distrikta BiH.

Misija foruma je da okupi što veći broj renomiranih učesnika iz reda predstavnika vlasti Brčko distrikta BiH, akademske zajednice, državnih zvaničnika, diplomatskog osoblja, privrednih komora, privrednika, poljoprivrednika i investitora.

Ideja vodilja Brčko distrikt BiH Biznis foruma je da njeguje sponu između relevantnih učesnika i na taj način predstavi koncept novog razvojnog ciklusa Brčko distrikta BiH, koji će baštiniti na jednom sistemu partnerstva institucija vlasti, privrede i visokog obrazovanja u funkciji privrednog razvoja Brčko distrikta BiH. Primarni cilj jeste da kroz dijalog, rasprave i razmjene mišljenja tradicionalno postane prepoznatljivo mjesto, kao važan poslovni i investicioni događaj regije za širenje znanja i poslovnih ideja. Želja organizacionog odbora je da primarni zaključak Biznis foruma bude jačanje privatnog sektora uz stimulisanje preduzetništva, povećanje konkurentnosti, primjena modernih tehnologija, bolje integracije u proces globalizacije i privlačenje kvalitetnih investitora, kako bi u budućnosti ovaj forum dobio epitet investicionog foruma sa ciljem unapređenja kvaliteta
života svih građana Brčko distrikta BiH.

Finalna agenda BFB 2019
Final agenda BFB ENG 2019

Direktor Biznis foruma Brčko distrikta BiH
Damir Bulčević, dipl. oec.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH
Mr. sc. Siniša Milić