6. 11. 2018. године (први дан)
19.00 сати – коктел добродошлице (свечана сала Вијећнице)

7. 11. 2018. године (други дан)
10.00 – 11.00 сати – регистрација учесника (Хотел Јелена)
11.00 – 12.30 сати – отварање Бизнис форума и поздравна ријеч
12.30 – 14.00 сати – пленарна секција – Тема 1 (Хотел Јелена)
14.30 – 16.00 сати – ручак (Хотел Јелена)
16.00 – 17.00 сати – паралелне секције (Хотел Јелена)
18.00 сати – саопћење закључака (Хотел Јелена)
19.00 сати – свечана вечера

8. 11. 2018. године (трећи дан)
10.00 – 13.00 сати – састанци инвеститора

Пленарна секција
Тема 1: Пословни амбијент, инвестиције, иновације, кооперација и предузетништво

6. Пословни амбијент – поглед на оне који формирају амбијент и оне који у том амбијенту раде.
7. Инвестиције – домаће и стране.
8. Иновације – нови путеви до нових резултата.
9. Кооперација – заједнички рад са заједничким циљем у истим или повезаним лицима.
10. Предузетништво – смањење значаја јавном сектору и подршка реалном сектору.

Паралелне секције

Тема 1. Становништво, демографске мегапромјене и развој друштва
6. Природни прирастај
7. Миграције село – град
8. Механички прираштај (миграције и емиграције)
9. Распрострањеност становништва
10. Старење становништва

Тема 2. Тржисте рада, образовање и утицај на привредни развој

7. Промјене броја становника.
8. Становништво у функцији људских ресурса.
9. Стратегија запошљавања, плате, трошкови рада.
10. Реформе и дијагноза тржишта рада.
11. Образовање и економска конкурентност.
12. Пензиона реформа.