Pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BiH, a u organizaciji Udruženja računovođa, forenzičara i revizora Brčko distrikta BiH, od 3. do 5. oktobra 2019. godine planirana je organizacija III. Biznis foruma Brčko distrikt BiH. Osnovna tema je Dijaspora za partnerstvo.

Glavna tema biznis foruma: Dijaspora za partnerstvo
Forum će pružiti mogućnost za poslovno umrežavanje i istraživanje mogućnosti ulaganja u Brčko distrikt BiH i Bosnu i Hercegovinu. Na ovogodišnjem skupu ćemo prezentarati i investicije u saradnji sa bh.dijasporom i strategiju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za saradnju sa dijasporom. Uključujući dostupnu tehničku podršku, grantove, i kreditne linije ulagačima iz dijaspore i zemlje. Biznis forum će služiti kao prva adresa za investitore, te pokrenuti platformu za povezivanje bh.dijaspore u vidu partnerskog odnosa.

Potencijalne teme o kojima je predviđeno da se raspravlja i diskutuje su:
1. Kulturno nasleđe Brčko distrikta BiH, razmjena iskustava i dobrih praksi
2. Sistem zdravstvene zaštite i osiguranja Brčko distrikta BiH – stanje i pravci moguće reforme
3. Značaj stranih direktnih investicija za ekonomski razvoj regiona i unapređenje zaposlenosti, žene u preduzetništvu
4. Veće prisustvo razvijenih zemalja u funkciji jačanja stabilnosti regiona

Finalna agenda BFB 2019
Final agenda BFB ENG 2019